Opleidingen: het MIDDEL voor het behouden van je succesteam

Opleidingen: het MIDDEL voor het behouden van je succesteam

Inderdaad, de helft van de werkgevers grijpt pas in als het kalf verdronken is. Pas wanneer werknemers aanstalte geven om te veranderen, dan pas worden opleiding aangeboden. Naarmate de anciënniteit stijgt, dalen de bijkomende opleidingen

Een gemiste kans.

HR dienstverlener Acerta, heeft gedurende een tweejaarlijkse onderzoek geconcludeerd dat het anders moet. Dit blijkt ook uit de inspanningen die onze overheid doet.

Wat drijft de Millennials

De trend is dat jongeren en jong volwassenen bezig zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling.  Ze willen constant bijleren, tasten af wat er in de markt is en zo nodig ‘hoppen’ ze naar een andere job in dezelfde sector, of zelf een job in een totaal andere setting. Ze experimenteren van de verschillende opportuniteiten die de arbeidsmarkt zich aanbiedt. Dit in combinatie met de ’War for Talent’ zorgt ervoor dat werkgevers het moeilijk hebben om 1. goede werkkrachten te vinden 2. deze goede werkkrachten te houden.

Opleiding is eerste troef, geen redmiddel.

Uit het onderzoek blijkt dat, indien de werkgever opleidingen sneller voorzien, de werknemer geneigd is om toch te blijven. Zo onderhandelen vele werknemers al tijdens de sollicitatieronde over het te volgen opleidingen binnen de job, wat een goede zaak is!

Waarom opleidingen?

In 77% van de gevallen gaat het over de individuele vraag van de medewerkers zelf om een opleiding te volgen. De bezorgdheid over hun prestaties, betrokkenheid en inzetbaarheid scoort hoog met 67%. Hieruit blijkt dat de meeste werkgevers reactief werken i.p.v. proactief. Werknemers die langer in dienst zijn, worden niet echt gestimuleerd om extra opleidingen te volgen. Maar ook deze werknemers dit meer dan 15 jaar werken, moeten aangemoedigd worden om opleidingen of bijscholingen te volgen om mee te kunnen met de innovatieve, creatieve en technische ontwikkelingen binnen de job.

Geen geld voor opleidingen, ONZIN!

  • Werkplekleren. Deze vorm van opleidingen zijn zeer doeltreffend. Op deze manier wordt de opleiding intern gegeven, door een eigen werknemer met expertise. Dit is de manier om je werknemers bij te scholen, verhoogt de sociale vibe binnen het bedrijf, creëert een hogere betrokkenheid en is tevens gratis. Slechts 34 % van de werkgevers zet in op deze vorm.
  • Subsidies: Er zijn verschillende Subsidies die KMO’s kunnen aanspreken als het gaat voor advies en opleidingen

A. KMO Portefeuille: hierdoor kan de werkgever 40 % van de opleidingskost gesubsidieerd krijgen via het VLAIO. Deze vorm van subsidies kan aangevraagd worden tot een maximum van 10000 euro per jaar voor een kleine KMO.

B. Sectorfonds. Elke werknemer kan gebruik maken van een deel van het sectorfonds. Dit kan tot 20 euro per werknemer zijn per uur voor een gevolgde opleiding

C. Vlaams opleidingsfonds: deze vorm heeft het educatief verlof vervangen op 1 september 2019. Ook hier stimuleert de Vlaamse overheid om KMO ‘s meer en pro actiever opleidingen te voorzien voor hun werknemers. Ook hier kan de werkgever max 21 euro per uur per werknemer terugkrijgen via subsidies.

INDIEN werkgevers deze 3 manieren gaan gebruiken, en voldoen aan de voorwaarden (meer informatie via Itzu of via bericht), dan kan het zelfs zijn dat de werkgevers zelfs niet hoeft te betalen voor werknemers die minstens 32 uur opleidingen volgen. HOE ZOT IS DAT!

EVALUATIE van de opleiding

Slechts 1 op 3 werkgevers evalueert de gevolgde opleidingen. Wat natuurlijk een gemiste kans is.

Welke vragen dienen er aan bod te komen, zelfs voor het volgen van de opleiding? Dit illustreert dat werkgevers het belang van bijscholing en ontwikkeling niet inzien.

1. Waarom deze opleiding?

2. Wat is de meerwaarde bij het volgen van deze opleiding? Zowel op persoonlijk vlak als voor op de werkvloer

3. Wat verwacht men dat de opleiding gaat zijn?

4. Hoe gaat de toepassing ervan geimplementeerd worden

5. Hoe de opgedane kenns of vaardigheid zal worden doorgegeven aan de collega’s

MindMoves kan je hierin helpen, door

1. samen met je bekijken welke opleidingen je werknemers volgen en welke subsidies in aanmerking komen

2. opleidingen aan te bieden voor jouw collega’s in de vorm van persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn opleidingen rond dynamische communicatie, energie en veerkracht krachtige opleidingen die je werknemers persoonlijk kunnen verder helpen.

Opleidingen: het MIDDEL voor het behouden van je succesteam

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x