Ben jij een goede HR manager? Werk aan de winkel!

Zingeving 

Vaststelling: Ruim zeven op de tien werkgevers vinden het belangrijk dat hun werknemers hun werk als zingevend ervaren. Maar slechts 36% vindt dat dat in de praktijk inderdaad ook in hoge mate het geval is.

Uit de enquête blijkt dat er een grote kloof is tussen wat bedrijven belangrijk vinden en wat in de realiteit werkelijk speelt. Zo zouden de organisaties nog meer moeten inspelen op:

 1. de zingeving van haar mensen
 2. meer tijd en geld investeren in persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers
 3.  meer open gesprekken tussen leidinggevenden en hun werknemers.
Eigen ervaring: Zelf heb ik dit ook meegemaakt in mijn voormalige job als leerkracht in het Secundair onderwijs. Tijd en ruimte ontbraken om mezelf bij te scholen. Gesprekken om dit te steunen zijn te weinig aanwezig. Vaak gaat het (zoals in het artikel terug komt) over het OPERATIONELE en minder over de echte waarden van de job.

TIPS

 • verhoog de betrokkenheid van je werknemers
 • maak tijd voor een gewoon gesprek, bij voorkeur buiten, in de natuur!
 • luister, analyseer en leer als leidinggevende
 • speel in op de noden van je werknemer. Bied opleidingen of ondersteuning aan waar nodig!

Bedrijfscultuur

Bedrijfswaarden zijn niet meer weg te denken uit bedrijven. Het zijn voor acht op de tien organisaties leidende principes in het vormgeven van hun bedrijfscultuur, de manier van samenwerken, identiteit, relatie tot de klant, maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven die werken vanuit waarden, zijn dus veeleer de norm geworden in plaats van een alternatieve niche.

Eigen ervaring: Deze interne bedrijfscultuur is meestal wel aanwezig, maar is niet door iedereen gekend. Ook een optimale samenwerking is meestal onmogelijk, toch kunnen we hier aan werken. Zo heb ik zelf mogen meemaken dat mijn collega's en ook ikzelf, te vaak en te veel met het lesgeven bezig waren, en hierbij de visie van onze scholengroep uit het oog verloren. 

Tips:

 • een leidinggevend werkt beter AAN zijn bedrijf dan te vaak IN zijn bedrijf
 • samenwerking/teambuilding speelt elke dag opnieuw
 • werk aan een sexy bedrijf, label, brand, waar mensen graag komen werken


Sexy company

Ook naar de buitenwereld zinvol zijn: Klantentevredenheid (92%) en medewerkerstevredenheid (84%) zijn de topprioriteiten voor ondernemers. Die prioriteiten scoren veel hoger dan harde financiële doelstellingen zoals omzet (57%) en winstgroei (60%). 

Eigen ervaring: Ook in mijn vorige job in het onderwijs werd al te vaak ingezet op klanttevredenheid, wat op zich goed is, maar niet ten kosten van de medewerkerstevredenheid. In het onderwijs zijn leerlingen en ouders heilig, leerkrachten komen vaak op een lagere plaats te staan. Nochtans is het mijn mening dat de leerkrachten "de key" zijn tot succes van de school. De Prins, mijn eigen school, zet hier nu vol op in door teamcoaches aan te stellen. 

Tips:

 • zet meer in op je werknemers, cfr. teamcoaches
 • geef aandacht aan en zorg voor je werknemers
 • investeer in het Menselijk Kapitaal door gericht gekozen opleidingen, workshops, bijscholingen en FUN activiteiten aan te bieden.
Ben jij een goede HR manager? Werk aan de winkel!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x